Продажба на SANY во Македонија

Чест и задоволство е да се биде дел од тимот на SANY како и да се промовира SANY на Банканот, да се биде прв во воведување на еден нов бренд и да се пробива на пазарот за нас значи многу.
Но, кога и вложениот труд ќе вроди со плод тогаш сите се задоволни. Купувачите за одличен квалитет, а достапни цени, ние за постигнат успех.
Благодариме на нашите купувачи за укажаната доверба и склучените купопродажни договори. Ние сме тука за вас.

SANY багерите веќе ги има на нашата територија и со секој наш нареден успех, а ваша доверба ќе бидат се повеќе присутни.

SANY Е ВО ГРАДОТ !!!